PHOTOS

Simon-Charles et Marie-Desneiges
Simon-Charles et Marie-Desneiges

Au Pub St-Patrick (déc. 2012)

Simon-Charles et Marie-Desneiges
Simon-Charles et Marie-Desneiges

Au Pub St-Patrick (déc. 2012)

Marie-Desneiges
Marie-Desneiges

Au Pub St-Patrick (déc. 2012)

Simon-Charles et Marie-Desneiges
Simon-Charles et Marie-Desneiges

Au Pub St-Patrick (déc. 2012)

1/13